Vad är en Legitimerad psykolog?

Legitimerade psykologer har genomgått en femårig universitetsutbildning samt slutfört ett års praktik (PTP) efter psykologexamen. Utbildningen innehåller bl.a. utvecklingspsykologi, psykopatologi, neuropsykologi, sociologi, gruppsykologi, organisationspsykologi och individualpsykoterapeutiskt arbete under handledning. Bredden i utbildningen ger psykologen särskilt god kompetens i bedömning och behandling av psykologiska problem.

Dessutom innebär legitimationen, som utfärdas av Socialstyrelsen, att psykologen står under statlig tillsyn och lyder under Patientsäkerhetslagen.

Psykologen är därmed skyldig att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet, och om du känner dig felaktigt behandlad kan du anmäla psykologen.

Att välja en legitimerad psykolog som din terapeut betyder med andra ord att du kan förvänta dig kompetent, kvalitetssäkrad och ansvarsfull behandling.