Stipendium

 

Svenska Psykologiinstitutets forskningsstipendium 2017

En del av Svenska Psykologiinstitutets vision är att driva och stimulera klinisk forskning för att bidra till ett mer välmående, solidariskt och effektivt samhälle. Vi anser att ett vetenskapligt, empiriskt förhållningssätt är avgörande för att förbättra samhället, vården och hälsan. En del av överskottet från svenska psykologiinstitutet används till att stödja intressant, spännande forskningsprojekt. Vi vill stimulera och möjliggöra välgjord, framåt, kunskapsutvecklande klinisk forskning. Det stipendiet vi utlyser är ett litet steg vi inom svenska psykologiinstitutet tar för att påverka den kliniska forskningen såväl nationellt som internationellt. 

 • Vi vill bidra till utveckling av psykologiska behandlingar för människor där psykoterapi inte hjälper idag.
 • Vi vill veta mer om vad det är i psykoterapier och psykologiska behandlingar som gör dem effektiva
 • Vi vill bidra till att öka förståelsen kring predicering av behandlingsutfall.
 • Vi vill göra evidensbaserade psykoterapeutiska och psykologiska behandlingar ännu effektivare.
 • Vi vill öka förståelsen kring varför psykoterapi och psykologisk behandling hjälper vissa människor men inte andra.
 • Vi vill bidra till att göra god evidensbaserad vård tillgänglig för alla som kan ha nytta av det.

Vi utlyser ett stipendium som riktar sig till framförallt psykolog och läkarstudenter som väljer att skriva sina examensuppsatser inom klinisk forskning. Stipendiet är på 20 000 svenska kronor. Stipendienämnden förehåller sig rätten att dela upp stipendiet om fler projekt anses likvärdigt intressanta. För att stipendiet skall delas ut krävs att stipendienämnden anser att projektet tillräckligt bidrar till kliniska forskningens kunskapsutveckling.  

Förutom pengarna ges stipendiaten möjlighet att diskutera sina forskningsfrågor och sitt forskningsupplägg med Svenska Psykologiinstitutets medarbetare. 

Ansökningar som innehåller en eller flera av följande ansatser föredras. 

 • Ny kunskapsutveckling inom klinisk forskning
 • Att utveckla och utvärdera interventioner för att främja hälsa och välmående
 • Att undersöka verksamma mekanismer i interventioner som främjar hälsa och välmående
 • Att utveckla och testa mätinstrument för psykoterapeutisk forskning
 • Att implementera evidensbaserade metoder i existerande verksamheter

 

Form för ansökan

Ansökan bör innehålla en forskningsplan och en beskrivning om varför just detta projekt bidrar till ovanstående. Ansökan skall inte överstiga 4 A4 sidor 2.5 cm marginal åt alla håll enkelt radavstånd och skrivs med Times, 12 punkter. 

Sista dagen för anmälan är 31 januari 2017.

Bör finnas med i projektbeskrivningen

 • tydlig beskrivning hur projektet för kunskapen inom kliniskforskning framåt
 • tydligt syfte och tydliga frågeställningar
 • tydligt beskriven design och procedur
 • tydlig beskrivning av oberoende och beroende variabler
 • tydlig beskrivning av deltagare och på vilket sätt deltagare rekryteras
 • tydlig beskrivning av mätningsförfarande
 • tydlig beskrivning av hur slutsatserna som kan tänkas dras skall säkras

Frågor om stipendiet samt färdig ansökan skickas till info@svenskapsykologiinstitutet.se

För Svenska Psykologiinstitutets stipendienämnd

Ordförande:
Tobias Lundgren Fil dr, Leg psykolog, Leg psykoterapeut

Ledamöter:
Ata Ghaderi Professor klinisk psykologi Leg psykolog, Leg psykoterapeut
Lennart Melin Professor emeritus klinisk psykologi, Leg psykolog, Leg psykoterapeut
Thomas Parling, Fil dr klinisk psykologi, Leg psykolog
Markus Jansson Fröjmark, Leg. psykolog, docent